fbpx
 

Koncept

IQlight® konceptet

Designer Holger Strøm startede med at interessere sig for rhombe polyhedroner i de tidlige 1970erne, mens han var ansat i Irland på Kilkenny Workshop.

Som emballage konstruktør brugte han karton til sine eksperimenter i jagten på det polygon, som passede bedst som element, til at bygge lampeskærme.

Rhomben blev valgt som basis element, og den rhombeformede triacontahedron, som den geometriske model til selve konstruktionen.

Selve samlingen af lampen, skulle være så enkel som muligt, og efter mange eksperimenter blev en krog placeret i hvert hjørne af rhomben, og krogene blev samlet i par i en blød form.Uanset om tre, fire eller fem elementer sættes sammen, danner kanterne dekorative cirkler.

Det var også ønsket at samme element kunne tåle, at bøjes i forskellige retninger, afhængigt af størrelsen og formen på lampen. Materialet skulle være mere bøjeligt end karton og stærkere end papir. Materialet skulle samtidigt lade mest muligt lys komme ud og undgå at se genskæret fra lyskilden.

Eksperimenter med bøjeligt plastik gav en ny udfordring; spændingen i selve elementet. Når et fladt element er bøjet i en retning, vil det blive mere rigidt i den anden retning.

Spændingen blev skabt ved at forlænge de to modsatte sider, så de ville bøje modsat når de blev sat sammen og derved give de to modsvarende sider den rigide og nødvendige 3 dimensionelle konstruktion. På grund af de fleksible elementer, kan både flade og skarpe overflader dannes. Åbningerne hjælper med ventilation inden i lampen og gør lyset diffust, uden at lyskilden er synlig.

Spændingen i materialet gør at elementerne griber fast i hinanden så stramt, at man ikke behøver andet til at montere lampen til den ønskede form. Formen på elementerne gav en utrolig grad af variation i form og størrelse.

Navnet IQlight refererer til geometrien, Interlocking Quadrilaterals, og ikke som man kunne have troet, til Intelligence Quotient. God fornøjelse!

Quick links